Korraldaja:
Saaremaa Meetootjate Ühing MTÜ
Registrikood: 80203183


Seminar mesinikele Kuressaares: 

Toimub laupäeval, 09. novembril 2024 algusega kell 11.00-15:45
Asukoht on veel täpsustamisel!

Seminari lektorid ja täpne päevakava on koostamisel ja avaldame siin hiljemalt oktoobris 2024.


Info: Raul Orglaan tel 5663 6901 meetootjad@gmail.com

Rahastatud PRIA meetmest 16.2 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“